4

Η εταιρεία Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της μετάδοσης κίνησης – μεταφοράς από τα μέσα του 1984 με εξειδικευμένο προσωπικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με Αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οίκους.

Έκτοτε προσπαθεί να είναι ενημερωμένη πάντα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου να εξυπηρετεί στο maximum τους συνεργάτες-πελάτες της.

Με βάση την ανωτέρω τακτική αυξάνει τον κύκλο εργασιών της χρόνο με τον χρόνο, με αποτέλεσμα χωρίς να θέλει να κολακέψει τον εαυτό της, σήμερα να θεωρείται κατά γενική ομολογία μια από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα μετάδοσης κίνησης.